Nederlands Philharmonisch Orkest
Mahler, Symfonie nr. 8 | programmaboekje
Ter gelegenheid van de bijzondere uitvoering van de grootse Achtste symfonie van Mahler, muziek voor 126 orkestleden, 230 koorzangers, 100 kinderkoorleden, 8 vocale solisten en een dirigent

Tekst en eindredactie